Haberler

Kablo demeti işleme endüstrisinin mevcut durumunun analizi

Şu anda Çin'de binlerce büyük ve küçük kablo demeti işleme işletmesi var ve rekabet çok şiddetli.Kablo demeti işletmeleri, rekabetçi sermaye elde etmek için kablo demeti işleme ekipmanlarının araştırma ve geliştirmesini güçlendirmek gibi donanım tesislerinin inşasına büyük önem vermektedir.Aynı zamanda, şirketin temel rekabet gücünü ve kurumsal kültürünü inşa etmek, kendi benzersiz kültürel mirasını oluşturmuş, kurumsal imajı planlamış ve geliştirmiş, kuruluşun gelişim atmosferini yaratmış ve iyileştirmiş, şirketin yumuşak ve sert gücünü genişletmiş ve geliştirmiştir. kurumsal kültür taşıyıcısının birçok yönden zenginleştirilmesi ve etkinleştirilmesi ve öncelikle işletmenin sürdürülebilir gelişimi için canlılık sağlayan nispeten eksiksiz gelişmiş bir kurum kültürü sisteminin kurulmasıdır.

1

Piyasa ekonomisi hızla değişiyor.Müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle birlikte, tüm koşum takımı üreticileri kendi pazarlarını bulmak için koşum Pazarının segmentasyon araştırmasına büyük önem vereceklerdir.Kablo demeti pazarının segmentasyonu, birçok karmaşık sorunun analizini içerir.Piyasanın görünümü aracılığıyla piyasa ekonomisi yasasını görmek için, işletmenin tüm bölümlerinin yakın işbirliğine ihtiyacımız var.Kısacası segmentasyon yaparak pazarı işgal etmek istiyorsanız bu sadece paketleme için değil.Pazarı doğru bir şekilde analiz etmeli ve uygun iletişim ve satış yollarını bulmalısınız.

Kablo demeti endüstrisinde gelişmek ve atılımlar elde etmek için, işletmenin ve tüm endüstrinin seviyesini iyileştirmeli ve ilgili önlemleri almalıyız.Kablo demeti üreten işletme büyümek istiyorsa, öncelikle aşağıdaki sorunları çözmelidir:

Kablo demeti işletmeleri teknolojik yeniliğe devam etmeli ve yeniliği her zaman kurumsal rekabet gücünün ruhu olarak almalıdır.Hedef pazarın ihtiyaçlarına göre işletmelerin, ürün geliştirmenin erken aşamasında teknik destekten, üretimde ürün kalitesi ve maliyet kontrolüne, daha sonra servis ve bakımın sağlanmasına kadar eksiksiz bir çözüm seti sağlamaları gerekmektedir.

Kablo tesisatı endüstrisi, ölçek yapısını daha makul hale getirmek için daha fazla entegre edilmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır.Şu anda, çoğu gelişmiş yönetim sistemlerinden yoksun olan ve kablo demeti endüstrisinin yönetiminde kafa karışıklığına neden olan binlerce yerli kablo demeti üreticisi bulunmaktadır.Bu nedenle, koşum takımı endüstrisinin düzenli ve makul entegrasyonunu sağlamak için aynı endüstrideki değişimleri güçlendirmek gereklidir.

Pazarı işgal etmek için "düşük fiyat avantajı" kullanmak, kablo tesisatı işletmeleri de dahil olmak üzere Çinli işletmelerin ortak bir hilesidir.Belirli bir dönemde düşük fiyat avantajı etkili olabilir.Ancak işletmeyi daha büyük ve daha güçlü hale getirmek için düşük fiyat avantajı işe yaramaz.Yerli kablo tesisatı işletmelerinin kendini geliştirme yönü üzerinde düşünmesi ve Çin'in ucuz işgücünü kullanarak yarattığı düşük maliyetli avantajı terk etmesi, ancak yüksek katma değerli teknolojik avantajları benimsemesi gerekiyor.

Yerli kablo tesisatı işletmelerinin muhafazakar yönetim anlayışı ve düşük piyasa operasyon yeteneğinin önemli bir nedeni, kurumsal karar vericilerin ileri yönetim teorisi ve piyasa ekonomisi teorisi hakkında fazla bir şey bilmemeleridir.Kurumsal karar vericiler, gelişmiş yönetim kavramlarına aşina olmalı, iyi düzeyde bir ekonomi teorisine sahip olmalı ve teoriyi uygulamaya koyabilmelidir.

 


Gönderim zamanı: Tem-21-2022